YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ý nào sao đây là một trong những nội dung cơ bản trong chức năng tổ chức và xây dựng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

  • A. Tổ chức xây dựng và quản lí hệ thống chính trị.
  • B. Tổ chức xây dựng và quản lí hệ thống thông tin.
  • C. Tổ chức xây dựng và quản lí văn hóa, giáo dục, khoa học.
  • D. Tổ chức xây dựng và quản lí trật tự, an toàn xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99527

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON