YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trình bày phương hướng thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường, từ đó liên hệ thực tế bản thân? 

  Lời giải tham khảo:

  * Phương hướng

  + Tăng cường công tác quản lí của nhà nước.

  + Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường cho người dân.

  + Coi trọng nghiên cứu KHCN, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực.

  + Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cãi thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên.

  +  Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên.

  +  Áp dụng khoa học hiện đại vào khai thác.

  * Học sinh liên hệ thực tế bản thân.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99570

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON