YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Quyền nào dưới đây của công dân thể hiện dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

  • A. Quyền sở hữu trí tuệ.
  • B. Quyền lao động.
  • C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
  • D. Quyền bình đẳng trong kinh doanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99540

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON