YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ý nào dưới đây là một trong những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam?

  • A. Là một xã hội phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất tạo ra năng suất lao động cao.
  • B. Là một xã hội lấy kinh tế nông nghiệp làm chủ đạo.
  • C. Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
  • D. Là một xã hội mà con người làm theo năng lực hưởng theo lao động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99597

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON