YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bản chất của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam mang tính.............sâu sắc.

  • A. nhân dân và dân tộc.                           
  • B. công nhân và nhân dân.
  • C. nhân dân và nông dân.                             
  • D. dân tộc và công nhân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99605

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON