YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có nền kinh tế dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất là nói đến sự thể bản chất của?

  • A. Nền dân chủ tư sản.                               
  • B. Nền dân chủ trong xã hội nguyên thủy.
  • C. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.      
  • D. Nền dân chủ phong kiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99614

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON