YOMEDIA
 • Choose the best answer

  Câu hỏi:

  "Would you like to drink coffee, Lan" said Ba.

  • A. Ba said to Lan if she would like to drink coffee.
  • B. Ba told Lan to drink coffee.
  • C. Ba invited Lan to drink coffee.
  • D. Ba suggested inviting Lan coffee.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 13399

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA