• Câu hỏi:

  "Do you like POP music?" said Nam to me.

  • A. Nam told me if I like POP music.
  • B. Nam asked me if I liked POP music.
  • C. Nấm said that if he liked POP music.
  • D. Nam asked me whether he liked POP music.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC