AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The policeman said," Don't touch anything in the room."

  • A. The policeman said that you didn't touch anything in the room.
  • B. The policeman said to not touch anything in the room.
  • C. The policeman adviced not to touch anything in the room.
  • D. The policeman asked not to touch anything in the room.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>