YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nam said to me "Water these flowers".

  • A. Nam said that he watered these flowers.
  • B. Ba told me to water those flowers.
  • C. Nam asked me water those flowers.
  • D. Nam said to me that I watered those flowers.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA