AMBIENT
 • Câu hỏi:

  She said, "I will buy this car."

  • A. She said she would buy that car.
  • B. She said I would buy that car.
  • C. She said she will buy that car.
  • D. She said she would buy this car.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>