AMBIENT
 • Câu hỏi:

  When I arrived the theater, the play .................... . I missed the first part.

  • A. had started 
  • B. started
  • C. was starting
  • D. has started

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>