YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  What does the author say about mass audiences?

  • A. They have little influence on communications in the 20th century.
  • B. They have gone out of business.
  • C. They get information about gardening and psychology from radio.
  • D. They have shifted their attention from magazines to television.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3876

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF