AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The passage implies that magazines ______.

  • A. are less visual than radio
  • B. put television out of business
  • C. influence television programs
  • D. have a limited range of subjects

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>