YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  The passage implies that magazines ______.

  • A. are less visual than radio
  • B. put television out of business
  • C. influence television programs
  • D. have a limited range of subjects

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3874

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF