YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  The passage mainly discusses ______.

   

  • A. the rise and fall of the radio business
  • B. the growth and decline of magazines in the 20 century
  • C. magazines and continuing education
  • D. the decline of international circulation

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3875

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF