YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  The passage mainly discusses ______.

   

  • A. the rise and fall of the radio business
  • B. the growth and decline of magazines in the 20 century
  • C. magazines and continuing education
  • D. the decline of international circulation

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3875

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON