ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Viết các phương trình phản ứng khác nhau thực hiện dãy chuyển hóa (ghi rõ điều kiện, nếu có): NaCl → Cl2 → HCl → FeCl2 → AgCl

  Lời giải tham khảo:

  (1) NaCl → Na + Cl2   ( điện phân nóng chảy)

  (2) Cl2 + H2O  ⇔ HCl + HClO

  (3)  2HCl + Fe → FeCl2 + H2

  (4) FeCl2 + 3AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + 2AgCl + Ag

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67668

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF