YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Việc làm đất tơi xốp trước khi gieo hạt có ý nghĩa gì? 

  • A. Giúp hạt không bị nhiệt độ cao của môi trường đất đốt nóng
  • B. Giúp khí ôxi xâm nhập vào đất, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hô hấp của hạt
  • C. Giúp tăng khả năng hấp thụ nước của hạt sau khi gieo cấy 
  • D. Tất cả các phương án đưa ra

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Việc làm đất tơi xốp trước khi gieo hạt có ý nghĩa giúp khí ôxi vào đất, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hô hấp của hạt – SGK trang 114.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 133956

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON