YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ba điều kiện bên ngoài cần thiết cho sự nảy mầm của hạt là 

  • A. không khí, nhiệt độ và độ pH thích hợp
  • B. không khí, nhiệt độ và độ ẩm thích hợp
  • C. ánh sáng, nhiệt độ và độ pH thích hợp 
  • D. ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm thích hợp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   Ba điều kiện bên ngoài cần thiết cho sự nảy mầm của hạt là: không khí, nhiệt độ và độ ẩm thích hợp.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 133962

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON