YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho Hạt nảy mầm?

  • A. Đủ nước, không khí, nhiệt độ thích hợp, hạt chắc mẩy, không mối mọt, không sâu bệnh.
  • B. Hạt phải khô.
  • C. Hạt chắc mẩy, không mối mọt, không sâu bệnh.
  • D. Đủ nước, không khí, nhiệt độ thích hợp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nước, không khí, nhiệt độ thích hợp, hạt chắc mẩy, không mối mọt, không sâu bệnh là những điều kiện cần và đủ cho hạt nảy mầm.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9684

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF