ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việc chế tạo rô bốt được chế tạo nhằm hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu khoa học là ứng dụng của Tin học trong….

  • A. Văn phòng
  • B. Trí tuệ nhân tạo
  • C. Giải trí
  • D. Giải các bài toán khoa học kỹ thuật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trí tuệ nhân tạo

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8065

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON