AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vì sao nồng độ O2 thở ra thấp hơn so với hít vào phổi?

  • A. Vì một lượng O2 còn lưu giữ trong phế nang. 
  • B. Vì một lượng O2 còn lưu giữ trong phế quản. 
  • C. Vì một lượng O2 đã khuếch tán vào máu trước khi đi ra khỏi phổi.
  • D. Vì một lượng O2 đã ôxi hóa các chất trong cơ thể 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì một lượng O2 đã khuếch tán vào máu trước khi đi ra khỏi phổi nên nồng độ O2 thở ra thấp hơn so với hít vào phổi.

  → Đáp án: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>