• Câu hỏi:

  Phân áp O2 và CO2 trong tế bào so với ở ngoài cơ thể như thế nào?

  • A. Phân áp O2 và CO2 trong tế bào thấp hơn ở ngoài cơ thể. 
  • B. Trong tế bào, phân áp O2 cao còn CO2 thấp so với ở ngoài cơ thể. 
  • C. Phân áp O2 và CO2 trong tế bào cao hơn ở ngoài cơ thể.
  • D. Trong tế bào, phân áp O2 thấp còn CO2 cao so với ở ngoài cơ 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC