• Câu hỏi:

  Ở sâu bọ, sự trao đổi khí diễn ra ở?

  • A. mang.
  • B. phổi. 
  • C. hệ thống ống khí. 
  • D. màng tế bào hoặc bề mặt cơ thể 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC