• Câu hỏi:

  Văn hóa sơ kỳ đá mới có niên đại

  • A. 12.000 năm
  • B. 5 triệu năm
  • C. 6 triệu năm
  • D. 6.000-12.000 năm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC