YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vai trò của Quang Trung – Nguyễn Huệ trong  hai cuộc kháng chiến chống Xiêm và Thanh là gì ?

  • A. Xây dựng vương triều mới
  • B. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước
  • C. Đánh tan quân xâm lược và đưa ra chính sách tiến bộ
  • D. Đánh tan quân Xiêm , Thanh và bảo vệ được nền độc lập tổ quốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 97866

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON