YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ứng với CTPT C8H10O có bao nhiêu đồng phân (chứa vòng benzen) vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với HCl:

  • A. 14    
  • B. 8
  • C. 9
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80771

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON