YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chất X có tính axit yếu, không làm đổi màu quỳ tím và tạo kết tủa trắng (2,4,6- tri brom phenol) với dd brom. X là:

  • A. Ancol etylic   
  • B. axit axetic 
  • C. Phenol       
  • D. Glixerol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80790

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON