RANDOM
 • Câu hỏi:

  Tụ CT trong hệ thống đánh lửa không tiếp điểm phóng điện theo chiều nào?

  • A. Cực +(CT­)  →  Mat → ĐĐK →  W1  → Cực (-) CT.
  • B. Cực +(CT­) →  W1  →  Mat → ĐĐK  → Cực (-) CT.
  • C. Cực +(CT­) → ĐĐK  →  Mat → W1  → Cực (-) CT.
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Dòng điện đi theo trình tự:  Cực +(CT­) → ĐĐK  →  Mat → W1  → Cực (-) CT.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA