YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bộ phận nào sau đây có chức năng tăng điện áp thấp của máy phát thành điện áp cao phóng tia lửa điện trên bugi?

  • A. Ma-nhê-tô
  • B. Máy phát điện
  • C. Biến áp đánh lửa
  • D. Khóa điện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Biến áp đánh lửa: Tăng điện áp thấp của máy phát thành điện áp cao phóng tia lửa điện trên bugi 3.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13916

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA