• Câu hỏi:

  Bộ chia điện trong hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm gồm:

  • A.  2 điot thường, cuộn dây WN
  • B. 2 điot thường, điot điều khiển, tụ điện.
  • C.  Cuộn dây WN và WĐK, tụ điện.
  • D. Cuộn dây WN và WĐK, 2 điot.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  2 điot thường, điot điều khiển, tụ điện.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC