YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bộ chia điện trong hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm gồm:

  • A.  2 điot thường, cuộn dây WN
  • B. 2 điot thường, điot điều khiển, tụ điện.
  • C.  Cuộn dây WN và WĐK, tụ điện.
  • D. Cuộn dây WN và WĐK, 2 điot.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  2 điot thường, điot điều khiển, tụ điện.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13704

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA