ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ các điểm A, B, C, D, E không thẳng hàng, ta có thể lập được bao nhiêu tam giác?

  • A. \(C_5^3 = 10\)
  • B. \(A_5^3 = 60\)
  • C. \({P_5} = 120\)
  • D. \({P_3} = 6\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ 3 điểm không thẳng hàng ta lập được 1 tam giác.

  Vậy có \(C_5^3 = 10\) tam giác.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 41829

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1