ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho tập hợp A={1;5;6;7} lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số,  các chữ số khác nhau và các chữ số lấy ở tập A.

  • A. 12
  • B. 24
  • C. 64
  • D. 256
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi \(\overline {abcd} \) là số tự nhiên cần tìm

  + a có 4 cách chọn

  + b có 3 cách chọn 

  + c có 2 cách chọn 

  + d có 1 cách chọn

  Vậy có \(4!=24\) số.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 41827

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1