YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vì sao tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam?

  • A. Ở Việt Nam có trữ lượng than lớn.
  • B. Than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc.
  • C. Để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp chính quốc
  • D. Tất cả cùng đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5751

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA