YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phong trào Hội kín phát triển rầm rộ ở tỉnh nào của Nam kì?

  • A. Sài Gòn
  • B. Biên Hòa
  • C. Tân An
  • D. Vĩnh Long

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phong trào Hội kín phát triển rầm rộ ở tỉnh Nam kì đặc biệt là Sài Gòn trong vụ đột nhập mưu Khám để cứu Phan Xích Long.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5767

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON