YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phong trào yêu nước của nhân dân Nam kì tồn tại dưới các hội kín nào sau đây?

  • A. Thiên Địa Hội
  • B. Phục Hưng Hội
  • C. Nghĩa Hòa Hội
  • D. Tất cả đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phong trào yêu nước của nhân dân Nam Kì tồn tại trong các Hội kín như: Thiên Địa Hội, Nghĩa Hòa Hội, Phục Hưng Hội,....

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5762

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON