YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy cho điểm \(A\left( {1;2} \right),B\left( {3; - 4} \right)\). Gọi M là trung điểm của AB.

  a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB.  Tính khoảng cách từ điểm \(N\left( { - 2;1} \right)\) đến đường thẳng AB.   

  b) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua M và vuông góc với đường thẳng \(\Delta :\,\,3x + y - 5 = 0\).

  Lời giải tham khảo:

  a) \(\overrightarrow {AB}  = \left( {2; - 6} \right)\)

  Đường thẳng AB nhận \(\overrightarrow {AB}  = \left( {2; - 6} \right)\) làm VTCP suy ra VTPT của AB là \(\overrightarrow n  = \left( {6;2} \right)\)

  Đường thẳng AB đi qua A(1;2) và có VTPT là \(\overrightarrow n  = \left( {6;2} \right)\), nên có phương trình tổng quát là \(6\left( {x - 1} \right) + 2\left( {y - 2} \right) = 0\) \( \Leftrightarrow 6x + 2y - 10 = 0\)

  \(d\left( {N,AB} \right) = \frac{{\left| {a{x_0} + b{y_0} + c} \right|}}{{\sqrt {{a^2} + {b^2}} }} = \frac{{\left| {6.\left( { - 2} \right) + 2.1 - 10} \right|}}{{\sqrt {{6^2} + {2^2}} }} = \sqrt {10} \)

  b) \(M\left( {2; - 1} \right)\) 

  VTPT của đường thẳng \(\Delta\) là \(\overrightarrow {{n_\Delta }}  = \left( {3;1} \right)\)

   d vuông góc với \(\Delta\) nên d nhận VTPT của \(\Delta\) là \(\overrightarrow {{n_\Delta }}  = \left( {3;1} \right)\) làm VTCP

  Suy ra VTPT của d là \(\overrightarrow n  = \left( {1; - 3} \right)\).

  d đi qua \(M\left( {2; - 1} \right)\) và có VTPT là \(\overrightarrow n  = \left( {1; - 3} \right)\) nên có phương trình tổng quát là \(1\left( {x - 2} \right) - 3\left( {y + 1} \right) = 0 \Leftrightarrow x - 3y - 5 = 0\)                                                

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80403

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON