AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian, cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt và mặt phẳng (P). Mệnh đề nào sau đây đúng?

  • A. Nếu \(a \bot b\) thì a và b cắt nhau hoặc chéo nhau
  • B. Nếu \(a \bot c\)  và \((P) \bot c\)  thì a // mp(P).
  • C. Nếu \(a\bot c\) và \(b\bot c\) thì a // b.
  • D. Nếu \(a\bot b\) và \(b\bot c\) thì \(a\bot c\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>