AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(f\left( x \right) = \frac{{x - 3}}{{{x^2} - 1}}\). Mệnh đề nào sau đây đúng?

  • A. Hàm số liên tục tại x = 1
  • B. Hàm số không liên tục tại các điểm \(x =  \pm 1\)
  • C. Hàm số liên tục tại mọi \(x \in R\)
  • D. Hàm số liên tục tại x = -1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>