AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tứ diện ABCD đều, gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Mệnh đề nào sau đây SAI?

  • A. \(\cos \widehat {ABG} = \frac{{\sqrt 3 }}{3}\)
  • B. \(AB\bot CD\)
  • C. \(AG\bot (BCD)\)
  • D. \(\widehat {ABG} = {60^o}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>