ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong hiện tượng quang – phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một photon dẫn đến? 

  • A. Sự giải phóng một electron tự do 
  • B. Sự phát ra một photon khác
  • C. Sự giải phóng một electron liên kết 
  • D. Sự giải phóng một cặp electron và lỗ trống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 74303

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPTQG

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON