YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong hệ tọa độ (V, T), đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng áp ?

  • A. Đường thẳng song song với trục hoành.
  • B. Đường thẳng song song với trục tung.
  • C. Đường hypebol.
  • D. Đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Trong hệ toạ độ OVT đường đẳng áp là đường thẳng kéo dài đi qua góc toạ độ.

  ⇒ Chọn đáp án D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10533

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON