AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong hệ thống làm mát tuần hoàn cưỡng bức, bộ phận nào được xem là quan trọng nhất?

  • A. Các chi tiết làm mát
  • B. Két làm mát
  • C. Van hằng nhiệt
  • D. Cánh tản nhiệt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Van hằng nhiệt

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>