ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trong hệ thống làm mát tuần hoàn cưỡng bức, khi nhiệt độ nước trong áo nước vượt quá nhiệt độ giới hạn thì:

  • A. Van hằng nhiệt mở đường nước về trước bơm
  • B. Van hằng nhiệt đóng cả 2 đường
  • C. Van hằng nhiệt mở đường nước về két
  • D. Van hằng nhiệt mở cả 2 đường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Van hằng nhiệt mở đường nước về két

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE