AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc khởi nghĩa chống quân Lương ai là người đóng căn cứ ở Dạ Trạch? 

  • A. Lý Phật Tử
  • B. Lý Bí
  • C. Ngô Quyền
  • D. Triệu Quang Phục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>