AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong công nghiệp, để sản xuất H3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao, người ta làm cách nào sau đây? 

  • A. Cho  dung dịch H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng apatit.
  • B. Đốt cháy photpho trong oxi dư, cho sản phẩm tác dụng với nước.
  • C. Cho photpho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng.
  • D. Cho dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng photphorit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>