RANDOM
 • Câu hỏi:

  Các nhận xét sau:

  1. Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.
  2. Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho.
  3. Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.CaSO4.
  4. Người ta dùng phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây.
  5. Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm K2O tương ứng với lượng kali có trong thành phần của nó
  6. Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3.
  7. Amophot là một loại phân bón phức hợp.

  Số nhận xét đúng là 

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 5
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA