AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương trình ion rút gọn: 2H+ + SiO32-  → H2SiO ứng với phản ứng của chất nào sau đây? 

  • A. Axit cacboxilic và canxi silicat                 
  • B. Axit cacbonic và natri silicat
  • C. Axit clohidric và canxi silicat              
  • D. Axit clohidric và natri silicat

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>