YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho các ý sau:

  (1) Các nguyên tố trong tế bào tồn tại dưới 2 dạng: anion và cation.

  (2) Cacbon là các nguyên tố đặc biệt quan trọng cấu trúc nên các đại phân tử hữu cơ.

  (3) Có 2 loại nguyên tố: nguyến tố đại lượng và nguyên tố vi lượng.

  (4) Các nguyên tố chỉ tham gia cấu tạo nên các đại phân tử sinh học.

  (5) Có khoảng 25 nguyên tố cấu tạo nên cơ thể sống.

  Trong các ý trên, có mấy ý đúng về nguyên tố hóa học cấu tạo nên cơ thể sống?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các nguyên tố hóa học có các đặc điểm sau:

  -  Trong tế bào tồn tại dưới 2 dạng: anion và cation.

  - C, H, O, N là các nguyên tố đặc biệt quan trọng cấu trúc nên các đại phân tử hữu cơ.

  - Có 2 loại nguyên tố: nguyến tố đại lượng và nguyên tố vi lượng.

  - Có khoảng 25 nguyên tố cấu tạo nên cơ thể sống.

  Chọn C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 311275

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON