AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các số: 0, 2, -5. Có thể lập được bao nhiêu phân số có tử và mẫu là 2 trong 3 số này. ( tử khác mẫu)

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 6
  • D. 8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\frac{0}{2},\frac{0}{-5},\frac{2}{-5},\frac{-5}{2}\) đáp án là 4

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA