AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các ô màu đỏ chiếm bao nhiêu phần trong hình. Dùng phân số biểu thị cho số phần đó

  • A. \(\frac{4}{16}\)
  • B. \(\frac{4}{12}\)
  • C. \(\frac{4}{32}\)
  • D. \(\frac{4}{8}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta thấy hình vuôn lớn được chia thành 16 hình vuông nhỏ. Và các tam giác đỏ chính là một nửa của hình vuông

  nếu chia tiếp mỗi ô vuông nhỏ thành 2 tam giác nhỏ thì hình vuông lớn ban đầu được chia thành 32 hình tam giác nhỏ. và có 4 tam giác màu đỏ

  Vậy có \(\frac{4}{32}\) phần ô vuông tô màu đỏ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>